Kehidupan dan kematian.
Di kedua-dua belah kontinum,
Dilihat menerusi pelbagai pandangan.
Apa lagi yang dapat kamu lihat seterusnya?
BELAH
PENGALAMAN KESENIAN
YANG MENDALAM
DARI
KEDUA-DUA
SEKARANG

Ditauliahkan oleh:

   

Dihasilkan oleh:

   

Dengan kerjasama:

Dengan sokongan: